Prima pagina

Schimbati anotimpul

Componenta și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local

Consiliul local al comunei Cândești din judeţul Neamț ,pentru mandatul 2016 - 2020, aşa cum este definit de Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este format din 13 consilieri (comună de gr. II) şi are următoarea componență :

        - 7 consilieri din partea PSD.;

        - 4 consilieri din din partea PNL ;

        - 2 consilieri din partea ALDE ; 

           

 1. ACRISTINEI AUREL    PSD
 2. BARCAN NECULAI                            PSD
 3. DOSPINESCU VASILE                      ALDE
 4. GALER IONUȚ-ADRIAN                    PSD
 5. GHERASIM VASILE-BOGDAN          PNL
 6. GÎRBEA NELU                                   PSD
 7. CRĂCIUN CICERONI-COSTEA         PNL
 8. MOISEI ION                                        PNL
 9. NISTOR IONUȚ-MIHAI                       PSD
 10. PĂDURARU ION                                PNL
 11. RESTEU ION                                      PSD
 12. RESTEU VALENTIN                           ALDE
 13. URSACHI VASILE                              PSD
     Conform Hotărârii Consiliului local Cândești  nr. 33 din 22 iunie 2016, în cadrul acestuia funcţionează următoarele comisii de specialitate:
    1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, comerţ, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ :
 
    - Barcan Neculai  - președinte ;
    - Nistor ionuț-Mihai - secretar;
    - Galer Ionuț-Mihai - membru ;  
    - Crăciun Ciceroni-Costea - membru;
    - Ursachi Vasile - membru.
 
    2.Comisia pentru învăţământ , sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement :
 
   - Acristinei Aurel - președinte ;
   - Gîrbea Nelu - secretar ; 
   - Resteu Valentin- membru ; 
   - Dospinescu Vasile - membru ;
   - Moisei Ion  - membru.
 
   3. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor : 
 
   - Păduraru Ion - președinte ;
   - Resteu Ion - secretar ;
   - Gherasim Vasile-Bogdan - membru .
 
 

Fisiere: