Prima pagina

Schimbati anotimpul

Componenta și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local

Consiliul local al comunei Cîndești din judeţul Neamț ,pentru mandatul 2016 - 2020, aşa cum este definit de Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este format din 13 consilieri (comună de gr. II) şi are următoarea componență :

        - 7 consilieri din partea PSD.;

        - 4 consilieri din din partea PNL ;

        - 2 consilieri din partea ALDE ; 

           

 1. ACRISTINEI AUREL    PSD
 2. CULBECE GHEORGHIȚĂ-ULISE   ALDE
 3. BARCAN NECULAI                           PSD
 4. DOSPINESCU VASILE                     ALDE
 5. GALER IONUȚ-ADRIAN                   PSD
 6. GHERASIM VASILE-BOGDAN        PNL
 7. GÎRBEA NELU                                    PSD
 8. GRIGORAȘ VASILE                           PNL
 9. MOISEI ION                                         PNL
 10. NISTOR IONUȚ-MIHAI                      PSD
 11. PĂDURARU ION                                PNL
 12. RESTEU ION                                       PSD
 13. URSACHI VASILE                              PSD
     Conform Hotărârii Consiliului local Cîndești  nr. 33 din 22 iunie 2016, în cadrul acestuia funcţionează următoarele comisii de specialitate:
    1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, comerţ, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ :
 
    - Barcan Neculai  - președinte ;
    - Nistor ionuț-Mihai - secretar;
    - Galer Ionuț-Mihai - membru ;  
    - Grigoraș Vasile- membru;
    - Ursachi Vasile - membru.
 
    2.Comisia pentru învăţământ , sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement :
 
   - Culbece Gheorghiță-Ulise - președinte ;
   - Gîrbea Nelu - secretar ; 
   - Acristinei Aurel - membru ; 
   - Dospinescu Vasile - membru ;
   - Moisei Ion  - membru.
 
   3. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor : 
 
   - Păduraru Ion - președinte ;
   - Resteu Ion - secretar ;
   - Gherasim Vasile-Bogdan - membru .
 
 

Fisiere: